Vraag je je af welke invloed AI op je werk of leven kan hebben?
Wil je weten wat AI echt betekent en hoe het wordt gecreëerd?
Wil je begrijpen hoe AI zich de komende jaren zal ontwikkelen en welk effect dat op ons zal hebben?

Ons doel: het mysterie rond AI ontrafelen

"Elements of AI" is een gratis online cursus van MinnaLearn en de Universiteit van Helsinki. We willen zo veel mogelijk mensen aanmoedigen om te leren wat AI is, wat er mogelijk is met AI en wat niet, en hoe AI-methoden gecreëerd kunnen worden. De cursus bestaat uit theorie en praktische oefeningen. Je kunt zelf je eigen tempo bepalen.

— AI heeft nu al een impact op ieders leven en onze maatschappij. Iedereen zou dan ook goed geïnformeerd zijn over wat AI is, wat het nu al kan en wat nog niet. Elementen van AI is de perfecte cursus die een tipje van de AI sluier licht.
Prof. Tinne De Laet , KU Leuven
— Artificiële Intelligentie is aan razendsnel tempo aan het evolueren. De mogelijke toepassingen zijn quasi niet te overzien. AI zal in de toekomst een groeiende impact hebben op de manier dat we leven. Om zowel de mogelijkheden als de uitdagingen van AI ten volle te begrijpen is het nodig dat we burgers bewust maken. De cursus die we aan de ganse bevolking aanbieden is van ongeziene schaal maar toont tegelijk hoe groot onze ambitie is.
Philippe De Backer , federaal minister Digitale Agenda
— UCLouvain geeft al jaren cursussen over artificiële intelligentie. Deze cursus laat ons eindelijk toe om AI te introduceren bij het grote publiek.
Prof. Siegfried Nijssen , UCLouvain
— Artificial Intelligence gaat voor een groot stuk de toekomst van de wereld rondom ons bepalen. Toch is het voor velen een grote onbekende. Die barrière willen we doorbreken. AI biedt heel wat opportuniteiten en die moeten voor iedereen binnen handbereik zijn. We ondersteunen dit project met trots.
Thierry Geerts , Country Director, Google Belgium
— Terwijl AI en andere vormen van intelligente automatisering zich verder blijven ontwikkelen, is het menselijke vertrouwen een essentieel element bij het nemen van AI-gebaseerde beslissingen en het bereiken van het gewenste adoptieniveau. Het is daarom van fundamenteel belang alle generaties van onze burgers te laten leren over betrouwbare AI en hoe er de maatschappelijke voordelen van te benutten.
Dr. Patrice Latinne , EY Partner, Data & Analytics
— AI-systemen worden steeds vaker ingezet in alle domeinen van onze samenleving. Ze hebben veel potentieel, maar kunnen ook aan ethische en juridische principes raken. Daarom is het essentieel om te weten hoe AI werkt en wat de mogelijkheden en beperkingen ervan zijn, zodat we kunnen verzekeren dat de ontwikkeling en gebruik ervan onze waarden respecteert.
Nathalie Smuha , Former coordinator of the EC's High-Level Expert Group on AI
— Ik heb reeds veel cursussen van dit type gevolgd, en ik kan beamen dat deze er met kop en schouders bovenuit steekt. Op een simpele en leuke manier ontdek je hoe artificiële intelligentie werkt. Gelet op het groeiende belang dat deze technologie in onze samenleving heeft, is het voor elk van ons essentieel om er mee vertrouwd te geraken.
Elise Vandenberghe , Digital Strategy Advisor @hub.brussels
— We hebben in de laatste jaren niet genoeg tijd genomen om in een multidisciplinair debat over AI te kijken welke weg we samen zouden nemen. We zijn allemaal overtuigd dat AI wel degelijk veel positieve waarde brengt in ons leven. Echter, we moeten ook bewuster zijn van de beperkingen ervan. Elke burger moet daarom via training in een verstaanbare taal toegang krijgen tot wat AI echt is om bestaande spanningen weg te nemen en het vertrouwen te herstellen.
Mieke De Ketelaere , Program Directeur AI, IMEC
— Mijn grootste wens? de digitale relatie met onze klanten zo zinvol mogelijk maken. En maken dat de klant vertrouwt dat wat we met zijn data doen, ook in het kader van AI, hem ook ten goede komt. Met een dergelijke opleiding worden drempels verlaagd en raken mensen verder vertrouwd met AI. Iets wat wij enkel maar kunnen toejuichen.
Jef Colruyt , Bestuursvoorzitter van Colruyt Group
— AI-technologieën zullen in de nabije toekomst veel aspecten van ons werk en leven aanzienlijk veranderen. Het is van cruciaal belang dat mensen het potentieel, de grenzen en de gevaren van AI begrijpen, zodat deze ontwikkeling doordacht en effectief kan plaatsvinden. Dat is alleen mogelijk als mensen begrijpen wat AI is en hoe het werkt.
Pattie Maes , professor bij het Media Lab van het Massachusetts Institute of Technology
— Voor iemand die niet in het veld van AI zit, is het moeilijk om te beseffen hoe snel de ontwikkelingen gaan. De toepassingsmogelijkheden zijn gigantisch en stijgen exponentieel. In de toekomst wordt AI een katalysator van het menselijk kunnen. Als je mee wil met de meest fascinerende technologie van de 21e eeuw, is deze course een must.
Nicolas Deruytter , CEO & Founder of ML6
— Artificiële intelligentie is alomtegenwoordig. Het beïnvloedt alle sectoren en transformeert de maatschappij, de arbeidsmarkt, onze manier van leren, enz. grondig. Het is geen toekomstmuziek, het is al hier. Daarom is het essentieel om te begrijpen hoe AI werkt, wat het (niet) kan, maar ook de drempels die het kan veroorzaken. Zo bieden we elke burger meer autonomie in zijn digitale interacties.
Nathanaël Ackerman , AI4Belgium Lead, AI expert @ FOD BOSA
— Op dit moment is er een vrij lage adoptie van AI, omdat te weinig mensen met de technologie vertrouwd zijn... Maar we moeten ons als samenleving wel klaarmaken, bijvoorbeeld met nieuwe opleidingen... Organisaties en de werkkrachten zelf zullen moeten investeren in hun AI-skills. Ik verwacht dat er een 'war for talent' zal ontstaan.
Joan Van Loon , Board Member & Managing Director, IBM Belux
— Bij Proximus maken we gebruik van AI om de klantencontacten efficiënt af te handelen, de prestaties van ons netwerk op te volgen, relevante aanbevelingen voor tv-inhoud voor te stellen, enz. Vanuit een breder perspectief ben ik ervan overtuigd dat AI-gerelateerde technologieën cruciaal zullen zijn om lokale innovatie en economisch herstel te stimuleren. In de post-covid reset moeten we België de juiste talenten en relevante troeven aanreiken om een actieve rol te spelen in het vormgeven van de digitale agenda van Europa, inclusief het helpen van de Belgische burgers om meer vertrouwd te raken met AI.
Guillaume Boutin , CEO Proximus
Course1-banner

Deel 1

Inleiding in AI

Elements of AI is een gratis online cursus voor iedereen die wil weten wat AI is, wat AI kan en niet kan, en hoe AI ons beïnvloedt. Er komt geen hogere wiskunde of programmeren aan te pas.

Begin met de cursus
4_main-image_Landscape_16_9

Deel 2

Building AI

Building AI is een gratis online cursus waarin je leert over de werkelijke algoritmen die het creëren van AI-methoden mogelijk maken. Enige basiskennis van Python-programmeren wordt aanbevolen om het meeste uit de cursus te halen. (cursus alleen beschikbaar in het engels)

Begin met de cursus

Ons verhaal tot nu toe

In het voorjaar van 2018 kwamen MinnaLearn en de Universiteit van Helsinki samen; het doel was ervoor te zorgen dat mensen door AI mondiger worden en zich er niet door bedreigd voelen. Samen hebben zij "Elements of AI " opgezet. Daarmee kunnen mensen met een uiteenlopende achtergrond basiskennis over AI opdoen. Na Zweden, Estland, Duitsland, Noorwegen, Letland en Frankrijk is de cursus nu ook beschikbaar in België!

De academische partners in België zijn de KU Leuven en UCLouvain. De FOD Beleid en Ondersteuning, AI4Belgium en zijn partners zijn verantwoordelijk voor de promotie van deze cursus bij het grote publiek.

1 miljoen deelnemers

Meer dan 1 miljoen mensen hebben zich aangemeld.

170 landen

De cursus wordt over de hele wereld gevolgd: mensen uit meer dan 170 landen hebben hem voltooid.

40 % vrouwen

Ongeveer 40 % van de deelnemers is vrouw, meer dan twee keer het gebruikelijke aandeel bij computercursussen.

Partners

KU Leuven

Van de inzichten van Erasmus tot innovatieve nanotechnologie: als een van de oudste universiteiten van Europa kent de KU Leuven een lange traditie van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en kwalitatief hoogstaand onderwijs.

UCLouvain

Opgericht in 1425, is UCLouvain één van de oudste universiteiten van Europa. Ze staat aan de spits van innovatief onderwijs en heeft al 30 andere MOOCs gelanceerd, zowel in het Engels als in het Frans.

FOD “Beleid and Ondersteuning”

De FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) is de federale partner als het om IT, HR, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten gaat. Voor enkele andere domeinen, zoals begroting en boekhouding, heeft de FOD een controlerende rol. Samen met verschillende partners promoot de FOD BOSA deze MOOC bij de Belgische bevolking.

AI4Belgium

AI4Belgium is een bottom-up community, met als doel mensen en organisaties in België in staat te stellen om de door AI gecreëerde kansen te grijpen en de transities die AI teweeg brengt verantwoord te laten verlopen. AI4Belgium heeft de ambitie om België te positioneren in het Europese AI landschap. Samen met haar partners promoot AI4Belgium deze cursus in België.